shinjuku-PTA

理事会

校長・副校長・教員 経営企画室長・役員 15名からなります。


会 長 1名
副会長 4名
書 記 2名
会 計 2名
監 事 3名(含教員1名)(会計の監査を行う)

活動のようす

表示項目はありません。